Advokaadid


Mirjam Vili

Advokaadibüroo EnvirLaw partner ja keskkonnaõiguse vandeadvokaat

E-post: mirjam@envirlaw.ee

Telefon: (+372) 527 3703

Senine karjäär

 • 2020-... Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse õppejõud
 • 2018- ... Advokaadibüroo EnvirLaw partner, keskkonnaõiguse advokaat
 • 2019-2021 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige
 • 2011–2017 Advokaadibüroo GLIMSTEDT keskkonnaõiguse advokaat
 • 2015–2016 Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) juhatuse liige
 • 2010–2011 Keskkonnaõiguse kodifitseerimise töögrupi liige
 • 2009–2013 Metsanduse IV taseme konsulent (kutsetunnistus nr 043485)
 • 2008–2011 bnt attorneys-at-law Advokaadibüroo advokaat
 • 2004–2008 Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja
 • 2002–2004 Justiitsministeeriumi kohtuhaldustalituse nõunik

Haridus

 • 2008–… Tartu Ülikool, õigusteaduskond, doktoriõpe (PhD, keskkonnaõigus) (https://www.etis.ee/CV/Mirjam_Vili/est )
 • 2003–2008 Tallinna Ülikool, sotsiaalteaduskond, sotsiaalteaduste magister (juhtimise sotsiaalsed strateegiad)
 • 2001–2002 Freie Universität Berlin, õigusteadus, LLM
 • 1996–2001 Tartu Ülikool, õigusteadus, magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraad

Valik keskkonnavaldkonna koostöökogemustest

 • Ettevõtjate esindamine keskkonnatasude kindlaksmääramise menetluses nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses.
 • Kinnisasja omanike nõustamine riigi poolt kaitseala moodustamisega seonduvalt.
 • Keskkonnakompleksloa omajate nõustamine loa nõuete täitmisega seonduvalt.
 • Kaevandusega tegelevate ettevõtjate nõustamine kaevandamislubade väljastamise menetluses nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses.
 • Ettevõtjate nõustamine jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemisel nii kohtuväliselt kui ka halduskohtumenetluses, kinnisasjal jahipidamise lepingute koostamine.
 • Gaasi müügiga tegeleva ettevõtja nõustamine Eestis LNG müüki puudutavates küsimustes.
 • Keskkonnatasude maksmise ja arvestamise süsteemi reformimises osalemine.
 • Riigiasutuse nõustamine jäätmekäitluses tootjavastutuse põhimõtte rakendamisega seonduvalt.
 • Riikliku sihtasutuse nõustamine metsaomanikke ühendavate MTÜ-de ühinemisega seonduvalt.
 • Välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamine seoses direktiivi 2009/30/EU ülevõtmisega.
 • Jäätmeseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamine seoses jäätmete raamdirektiivi ülevõtmisega.
 • Mitmete teiste keskkonnavaldkonna seaduste ja määruste väljatöötamine ja väljatöötamises osalemine.
 • Mitmete koolituste läbiviimine keskkonnaõiguse valdkonnas ja sellega seonduvates valdkondades, samuti konverentsidel ettekannetega osalemine nii Eestis kui ka välismaal.
 • Ettevõtjate esindamine kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega suhtlemisel planeeringu- ja ehitusõigust puudutavates küsimustes.
 • Riigile kuuluva äriühingu perioodiline nõustamine keskkonnaõigust (eelkõige keskkonnaseiret, heitkogustega kauplemist ja välisõhukaitset) puudutavates küsimustes.
 • Äriühingute omandamise LDD keskkonnaõigust puudutavate osade koostamine.
 • Erinevate põllumajandusettevõtjate nõustamine keskkonnavaldkonnas (keskkonnamõju hindamine, keskkonnatasud, keskkonnaload, tootjavastutus, pakendialane regulatsioon).
 • Riigiasutuse nõustamine probleemtooteregistri pidamisega seonduvalt.
 • Toetuste taotlejate esindamine vaidemenetluses ja kohtumenetluses seoses SA KIK, SA Erametsakeskus, ja PRIA väljastatavate keskkonnatoetustega.
 • Erinevate riigiabi andmise reeglitele vastavuse analüüside koostamine keskkonnavaldkonnas nii riigi kui ka ettevõtjate tellimusel.
 • Osalemine riigi poolt läbiviidavate jääkreostuse likvideerimise projektides õigusalase nõustajana.
 • Erametsaomanike juriidiline nõustamine metsamajandamisega seonduvalt.
 • Raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingute koostamine ning sõlmitud lepingute täitmisel nõustamine.

Muud algatused

 • Arvamusfestivali keskkonnainnovatsiooni ala loomise initsiaator ja projekti elluviimises osaleja.
 • EKJA ja advokaadibüroo GLIMSTEDT korraldatud keskkonnaõiguse seminaride sarja „Kuidas jääda ellu üha karmistuvates tingimustes?” initsiaator, projekti elluviimises osaleja ja esineja.
 • Äripäeva ja advokaadibüroo GLIMSTEDT korraldatud keskkonnaseminaride sarja korraldaja ja esineja.
 • Aastate jooksul erinevates väljaannetes avaldatud keskkonnaõigust puudutavate arvamuslugude autor.
 • Aastate jooksul väga mitmete keskkonnaõiguse koolituste korraldaja ning esineja.
 • AS Äripäev tellimusel erinevate õigusalaste veebiseminaride läbiviimine metsanduse valdkonnas perioodil 2019-2020.

Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega.
Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on vajalikud teie kasutajamugavuse ning veebikülastusstatistika eesmärgil. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste kasutamisega! Privaatsuspoliitika tingimusi näete siit.