Tutvustus


Advokaadibüroo EnvirLaw OÜ on esimene ainult keskkonnaõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo Eestis. Meie büroo õigusalane nõustamine keskkonnavaldkonnas baseerub pikaaegsel erialasel töökogemusel. Peame oluliseks õigusteenuse kõrget kvaliteeti ja keskendume parimate lahenduste leidmisele. Teadvustame loodusteadustel baseeruva kompetentsi kaasamise vajadust keskkonnaõiguse valdkonnas ning teeme seetõttu koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega. Väärtustame pidevat enesetäiendamist.

Kogemusel põhineva teenuse osutamine

Büroo partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili on keskkonnaõigusega tegelenud juba üle 15 aasta. Ta on osalenud paljude Eesti suuremate keskkonnaõiguse reformide – nagu näiteks keskkonnaõiguse kodifitseerimise, keskkonnatasude arvestamise ja maksmise reformi ning erinevate EL-i direktiivide ülevõtmise – väljatöötamisel. Mirjam Vili tegutseb advokaadina alates 2010. aastast.

Meie bürool on pikk koostöökogemus nii erasektori kui ka avaliku sektori klientidega. Samuti omab büroo partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili töökogemust nii era- kui ka avalikust sektorist. Valdkonna spetsiifika tõttu tagab avaliku ja erasektori erialaste kogemuste oskuslik kombineerimine kliendile keskkonnavaldkonnas suurima võimaliku kasu.

Mirjam on end täiendanud nii rahvusvahelisel tasandil kui ka juhtimisalaselt. Tal on lisaks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadile ka Berliini ülikooli (Freie Universität Berlin) õigusteaduste magistrikraad (LLM) ning juhtimise sotsiaalsete strateegiate õppekava magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

Teenuse kõrge kvaliteet ning parimate lahenduste leidmisele keskendumine

Väärtustame klienti, meil on teie jaoks aega! Väikese büroona ei ole meil korporatiivkulude survet. Süveneme põhjalikult iga kliendi tegevusvaldkonna eripäradesse eesmärgiga luua kliendile hästi toimivaid lahendusi. Soovime luua ja hoida oma klientidega personaalset kontakti ning pakkuda igale probleemile individuaalset rätseplahendust. Oma töös hindame lojaalsust kliendi vastu, eetilisust ja ausust.

Vajadusel kaasame keskkonnavaldkondade eksperte

Teame, et keskkonnaõiguse alane nõustamine nõuab tihti erinevate valdkondade keskkonnaekspertide kaasamist. Seetõttu kaasame ka loodusteadustel baseeruvat kompetentsi. Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkondade ekspertidega. Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.

Kestlik areng

Keskkonnaõigus on noor ja kiiresti arenev õigusharu. Peame seetõttu oluliseks pidevat enesetäiendamist. Büroo partner on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna keskkonnaõiguse doktorant.


Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega.
Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.