Veebilehe kasutustingimused


Selle veebilehe või teate sisu on vaid üldine informatsioon. See ei kujuta endast õigusteenuse osutamist ega asjatundja arvamust ja seda ei tohi sellena kasutada. Me ei võta endale vastutust sellise informatsiooni kasutamise tagajärgede eest. Autoriõigused kaitstud.


Väärtustame koostööd erinevate keskkonnavaldkonna ekspertidega.
Oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liikmed.